INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

Innovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane vart det vedtatt følgande som eit avbøtande tiltak:

“Bønder som er rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter. Søknad om utsatt frist for prosjekter forvaltet av Innovasjon Norge, skal sendes Innovasjon Norge.»

Sjå Jordbruksforhandlingene 2018 – tilleggsforhandlinger

Det er formelt sett inga grense for lengda på utsetjing, men det skal gode grunnar til å utsetje med meir enn 1 år.

Foto: Nybygg i landbruket (Anne Berit Grasbakken)

Legg igjen en kommentar