“KRISEPAKKA” ER VEDTATT

“KRISEPAKKA” ER VEDTATT

Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget avlingssvikt innebærer krisepakken dette:

1. Erstatningssatsen for «grovfôr med husdyr» økes for avlingsåret 2018 fra kr. 3,85 til kr. 5,40 per fôrenhet.
2. Maksimal utbetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt økes for avlingsåret 2018 fra kr. 750.000 til 1, 5 mill. kroner per vekstgruppe.

Begge endringer gjelder for hele landet.

Les mer i Stortingsproposisjonen og i innstillingen fra Næringskomiteen

Legg igjen en kommentar