TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019
Tømmerlund (fotograf: Anne Berit Grasbakken)

TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018.

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Illustrasjonsfoto av tømmer (Anne Berit Grasbakken)

Legg igjen en kommentar