TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018. Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Eksempler på hva det kan gis støtte til er FoU-prosjekter, informasjon/veiledning/opplæring, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer. Illustrasjonsfoto av tømmer (Anne Berit Grasbakken)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny