SATSAR FOR REGIONALE MILJØTILSKOT ER FASTSETT

SATSAR FOR REGIONALE MILJØTILSKOT ER FASTSETT

Satsane for regionale miljøtilskot i jordbruket er fastsett for 2018. Tilskot til bratt dyrka mark og til seterdrift aukar.

Illustrasjonsfoto frå seter (Anne Berit Grasbakken)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny