ERSTATNINGS- OG TILSKUDDSORDNINGER VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTEPRODUKSJONEN

ERSTATNINGS- OG TILSKUDDSORDNINGER VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTEPRODUKSJONEN

Søk elektronisk – det er viktig for en god oversikt. Søknaden blir forhåndsutfylt med grunnopplysninger. Det er mulig å kontrollere mange av opplysningene før den sendes inn. Ved søknad om erstatning er det innlogging via Altinn akkurat som ved søknad om produksjonstilskudd. En del av søknaden skal regnskapsfører skrive under på/bekrefte. Det trekkes 30% egenandel på hver enkelt avlingsskadesøknad. Utregnet erstatning på under kr 5000 blir ikke utbetalt. 10% av søknadene blir kontrollert Søknadsfristen er som før 31.oktober 2018 Meld fra om avlingsskade slik at det er mulig å befare arealet. Gå inn på Landbruksdirektoratet og les mer om ordningen. Fylkesmannen i Oppland avgjør søknaden om avlingsvikt. Landbruksdirektoratet er klageinnstans. Foto: Tørke (Norsk Landbruksrådgivning Viken)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny