VIKTIGE ENDRINGAR I NY LOV OM STATLEG NATURSKADEERSTATNING

VIKTIGE ENDRINGAR I NY LOV OM STATLEG NATURSKADEERSTATNING

Ny lov om naturskadeerstatning gjeld frå 1. januar 2017. Dei viktigaste endringane kan du lese om hos Landbruksdirektoratet. Foto: Flomskade (Ragnhild Bang Vestad)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny