NY ORDNING FOR NATURSKADEERSTATNING FRA 1. JANUAR 2017

NY ORDNING FOR NATURSKADEERSTATNING FRA 1. JANUAR 2017

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i behandlingen av naturskader. Nå skal den skadelidte selv søke direkte til Landbruksdirektoratet. Dette betyr kortere saksbehandlingstid. Foto: Flomskader på dyrka mark ved Lågen i 2011 (Ragnhild Bang Vestad)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny