REGELENDRING FOR Å BEGRENSE SKRANTESJUKE (CWD)

REGELENDRING FOR Å BEGRENSE SKRANTESJUKE (CWD)

Mattilsynet gjør endringer i tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Endringene innebærer blant annet at det ikke er lov å flytte levende hjortedyr over landegrenser, uten å innhente samtykke fra myndighetene, og at det ikke lenger blir mulig å ta med norske rein til Finland for å delta i sports- og kulturarrangementer.

Legg igjen en kommentar