BÅLREGLENE ER ENDRET

BÅLREGLENE ER ENDRET

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. -Vi synes det er bra at myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september. De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. -Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue, poengterer Kalheim. Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge. -Det skal ikke så mange dager med tørt og varmt vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke betydelig i deler av Sør-Norge. Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en liten glo starte en brann, understreker Kalheim. Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet. -Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, fremholder Kalheim. Kontaktperson for media: Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening Mobiltelefon: 977 59 029

Legg igjen en kommentar

Lukk meny