TILSKUDD TIL GJØDSLING OG TETTERE PLANTING I SKOG

TILSKUDD TIL GJØDSLING OG TETTERE PLANTING I SKOG

Fylkesmannen skriver på sine nettsider at det i statsbudsjettet er bevilga 27 millioner til to skogtiltak, gjødsling av skog og tetter planting etter hogst. Søknad om tilskudd skal sendes kommunen snarest mulig etter at tiltaket er avsluttet. 1.august er søknadsfrist for arbeid utført i første halvår og 15.oktober er fristen for arbeid utført i 2.halvår.

Illustrasjonsfoto av gran (Anne Berit Grasbakken)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny