NY JORDSKIFTELOV FRA 1. JANUAR 2016
Nydyrking med bulldoser

NY JORDSKIFTELOV FRA 1. JANUAR 2016

1. januar 2016 trer den nye jordskifteloven av 21. juni 2013 i kraft. Loven avløser jordskifteloven av 1979. Samtidig trer det også i kraft enkelte endringer i 2013-loven samt endringer i flere andre lover, som bl.a. domstolloven, grannegjerdeloven, beiteloven, vegloven, reindriftsloven og servituttloven. Flere nye forskrifter trer også i kraft.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.

Illustrasjonsfoto (Fylkesmannen i Oppland)

Legg igjen en kommentar