NY FORSKRIFT FOR LANDBRUKSVEG FRÅ 1. JULI 2015

NY FORSKRIFT FOR LANDBRUKSVEG FRÅ 1. JULI 2015

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier trer i kraft 1. juli 2015. Landbruks- og matdepartementet arbeider med å lage eit rundskriv til forskrifta.

Foto: Skogsbilveg (Jon Sigurd Leine)

Legg igjen en kommentar