BRUKARVENLEG KART FOR SONETILSKOT KJØT OG MJØLK

Korleis skal ein finne kva for sone for distriktstilskot kjøtt eller mjølk ein husdyr- eller mjølkeprodusent skal plasserast i? No finn vi meir brukarvenelge kart på nettsidene hos Skog og landskap.

Sone for eit føretak finn ein ved å søke på organisasjonsnummeret eller gards-, bruks- og festenummeret.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny