TILSKUDD TIL MERKOSTNAD VED MILJØRIKTIG HOGST

TILSKUDD TIL MERKOSTNAD VED MILJØRIKTIG HOGST

Kommunene i Gudbrandsdalen og Mjøsen skog har i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland initiert et prosjekt knyttet til tilskudd for å gjennomføre miljøriktig hogst i skog med restriksjoner. Tilskuddsordningen trådte i kraft 20. januar 2014.

Har du spørsmål, ta kontakt med skogbruksrådgiver eller skogbrukssjef på landbrukskontoret i din kommune.

Foto: Vinsjing av tømmer (Anna Bilstad)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny