NYE TRAKTORFØRARAR SLEPP Å TA LASTEBILSERTIFIKAT

NYE TRAKTORFØRARAR SLEPP Å TA LASTEBILSERTIFIKAT

Det vil ikkje lengre vere nødvendig å ta sertifikat for lastebil for å kunne køyre traktor som går over 40 km/t. I går presenterte Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ei løysing på det mange oppfattar som eit stort problem. Kravet for traktor som kan gå inntil 50 km i timen er førarkort i klasse C eller CE, det vil seie for lastebil, for å køyre traktor som går raskare enn 40 kilometer i timen. I staden for denne dyre og tidkrevjande løysinga, skal dei som er over 18 år og allereie har førarkort klasse T, nå få moglegheit til å ta ei tilleggsopplæring på fem timar.

Les saken hos Landbruks- og matdepartementet.

Illustrasjonsfoto av traktor med gjødseltank (Anne Berit Grasbakken

Legg igjen en kommentar

Lukk meny