Year: 2011

SKOGFOND PÅ NETT

På den nye nettstaden for skogfond kan skogeigarar få saldoopplysningar direkte på web. Skogfondet kan brukast til å finansiere aktivitet i skogen. Les meir på

Read More »

KUNNGJERING HANNDYRLOVA

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om unntak frå forbodet i § 3 i hanndyrlova for Fron Fellesdrifter sitt beiteområde i Nord-Fron, Øystre Slidre og

Read More »
Lukk meny