Stor interesse for klimasmart landbruk Stor interesse for klimasmart landbruk
Stor interesse for klimasmart landbruk
Sist uke ble det arrangert to samlinger i Innlandet med tema klimasmart landbruk på dagsorden. Over 200 personer fra landbruksnæringinga og forvaltni ...
Les mer..
Stor interesse for klimasmart landbruk
Stenging av matrikkel og grunnbok før nyttår Stenging av matrikkel og grunnbok før nyttår
Stenging av matrikkel og grunnbok før nyttår
I forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre e ...
Les mer..
Stenging av matrikkel og grunnbok før nyttår
Spennande møte om biogass på Toten Spennande møte om biogass på Toten
Spennande møte om biogass på Toten
Onsdag 16. oktober var det møte om biogass på Presteseter gård der Lena-Valle videregående skole har eige biogassanlegg. Her blir det produsert bioga ...
Les mer..
Spennande møte om biogass på Toten
plommer

Økoveksten flatar ut

Omsetting av økologiske matvarer aukar framleis, men veksten er lågare enn tidlegare. Salet av økologiske matvarer utgjer to prosent av totalomsettinga og er omlag uendra.

Les mer »
Lukk meny