Tid for plastrydding Tid for plastrydding
Tid for plastrydding
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sendte denne uka ut følgende SMS til alle som søker produksjonstilskudd i Sør-Fron og Ringebu kommuner: Det er snar ...
Les mer..
Tid for plastrydding
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Jordbruket skal gjøre sin innsats for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal  bidra til dette.  Statsforvalteren ( ...
Les mer..
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Gjødslingsplan for 2021 Gjødslingsplan for 2021
Gjødslingsplan for 2021
Med bakgrunn i fjorårets kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd vil Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor minne om følgen ...
Les mer..
Gjødslingsplan for 2021