Mye barkbiller og fare for skader Mye barkbiller og fare for skader
Mye barkbiller og fare for skader
Fylkesmannen i Innlandet skriver på sine nettsider at den varme forsommeren har bidratt til gode yngleforhold for stor granbarkbille, og at det derme ...
Les mer..
Mye barkbiller og fare for skader
Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020 Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020
Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020
Fylkesmannen i Innlandet har i samråd med fylkeslaga i Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget fastsett førebelse satsar for årets RMP-tiltak. Mange a ...
Les mer..
Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020
Regionalt miljøtilskudd – tiltak i vekstsesongen Regionalt miljøtilskudd – tiltak i vekstsesongen
Regionalt miljøtilskudd - tiltak i vekstsesongen
Tilskudd fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) kan du søke om til høsten (15. oktober), men allerede nå er det en del viktige ting å tenke på for å ...
Les mer..
Regionalt miljøtilskudd – tiltak i vekstsesongen

Endring i reglar om nydyrking

Landbruks- og matdepartementet har fastsett endringar i forskrift om nydyrking (nydyrkingsforskrifta). Det blir innført eit forbod mot nydyrking av myr, men kommunen kan likevel tillate

Les mer »