Utleie av grunnkvote Utleie av grunnkvote
Utleie av grunnkvote
Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.Les hel ...
Les mer..
Utleie av grunnkvote
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu har i møte 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 t ...
Les mer..
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019 Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Fylkesmannen i Innlandet har laget felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland. Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovvilt og ...
Les mer..
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Hereford, utmarksbeite

Plakater om storfe på beite

TYR, en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter, har laget en plakat som omhandler storfe på beite og hvordan man skal forholde seg til dyrene.  Plakaten

Les mer »
Lukk meny