Tilskudd fra skogbrukets rentemidler Tilskudd fra skogbrukets rentemidler
Tilskudd fra skogbrukets rentemidler
Hvis du vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2020, må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2019. Både organi ...
Les mer..
Tilskudd fra skogbrukets rentemidler
Frist 15. oktober for å søke produksjonstilskot del 2 Frist 15. oktober for å søke produksjonstilskot del 2
Frist 15. oktober for å søke produksjonstilskot del 2
15. oktober er fristen for å søke produksjonstilskot del 2. Søknadsrunden opnar 1. oktober. Hos Landbruksdirektoratet får du råd om korleis du søker. ...
Les mer..
Frist 15. oktober for å søke produksjonstilskot del 2
Viktig info om RMP-søknaden Viktig info om RMP-søknaden
Viktig info om RMP-søknaden
Fristen for å søke regionale miljøtilskot (RMP) er 15. oktober. Du søker ved å bruke søknadsportalen hos Landbruksdirektoratet. Før du går i gang med ...
Les mer..
Viktig info om RMP-søknaden
plommer

Økoveksten flatar ut

Omsetting av økologiske matvarer aukar framleis, men veksten er lågare enn tidlegare. Salet av økologiske matvarer utgjer to prosent av totalomsettinga og er omlag uendra.

Les mer »

Nye øremerker

Regionreformen med sammenslåing av fylker fører til at Dagros må få nye øremerker.  Les hele saken hos Mattilsynet. 

Les mer »
Lukk meny