Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse
Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse
Innlandet fylkeskommune lyser ut midlar til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.  Tilskuddsordninga ...
Les mer..
Søknadsfrist 1. mars for regionale midlar til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse
Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021 Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021
Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021
Hva kan Innovasjon Norge finansiere?  Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakt ...
Les mer..
Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021
Infohefte for nye bønder i ny versjon Infohefte for nye bønder i ny versjon
Infohefte for nye bønder i ny versjon
Informasjonsheftet for nye bønder vart oppdatert i oktober og er publisert på Midtdalsbonden.no under fana “Nye bønder”, sjå HER. All tek ...
Les mer..
Infohefte for nye bønder i ny versjon