Tilskudd til drenering av jordbruksjord Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
20. april er det frist for å søke tilskudd til drenering for foretak i Ringebu og Sør-Fron kommune Tilskuddet gjelder for drenering av tidligere grøf ...
Les mer..
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Jordbruket skal gjøre sin innsats for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal  bidra til dette.  Statsforvalteren ( ...
Les mer..
Miljøtiltak i våronn og vekstsesong og ny ordning for klimarådgivning
Gjødslingsplan for 2021 Gjødslingsplan for 2021
Gjødslingsplan for 2021
Med bakgrunn i fjorårets kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd vil Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor minne om følgen ...
Les mer..
Gjødslingsplan for 2021