Nytt infoskriv frå landbrukskontoret i Nord-Fron juli 2019 Nytt infoskriv frå landbrukskontoret i Nord-Fron juli 2019
Nytt infoskriv frå landbrukskontoret i Nord-Fron juli 2019
Landbrukskontoret i Nord-Fron har laga nytt infoskriv til alle gardbrukarar i Nord-Fron. Infoskrivet kan du lese under: info_landbrukskontoret_nor ...
Les mer..
Nytt infoskriv frå landbrukskontoret i Nord-Fron juli 2019
Nytt infoskriv frå MGL juli 2019 Nytt infoskriv frå MGL juli 2019
Nytt infoskriv frå MGL juli 2019
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har send nytt infoskriv til alle gardbrukarar i Sør-Fron og Ringebu. Du kan lese infoskrivet under: info_mgl_jul ...
Les mer..
Nytt infoskriv frå MGL juli 2019
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu har i møte 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 t ...
Les mer..
Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019 Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Fylkesmannen i Innlandet har laget felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland. Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovvilt og ...
Les mer..
Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Barkbiller

Barkbilleovervåkning

Skogbruksrådgiver Anne Aulie har i forrige uke, for tredje gang denne sommeren, tømt barkbillefellene i Ringebu og Sør-Fron. Bildet viser fangsten av barkbiller. Totalt ble

Les mer »
Lukk meny