Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har elles sekretariat for politiske utval som handsamer landbrukssaker. I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utval for miljø, utmark og landbruk (MUL).

Opningstider:
Måndag-fredag kl. 09.00-14.00
Det er mogleg å avtale møte direkte med dei tilsette i tidsrommet 08.00-15.30

Besøksadresse:
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Postadresse:
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

E-post adresse:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon:
61 29 90 00

 

TILSETTE VED MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR:

STILLING NAMN OG KONTAKTINFO

ARBEIDSTID

 

OPPGÅVER/FAGFELT

 

Landbrukssjef

John-Ludvik Dalseg
61 29 92 49
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Alle dagar

Leder for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
Planarbeid
Veterinærvaktordning

 

Jordbruksrådgjevar Ragnhild Sperstad
61 29 92 52
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Måndag
Tysdag
Onsdag
Fredag

Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m. buplikt 
Utviklingsfondet (rydding av innmarksbeite og grøfting).
Arealplanar

 

Jordbruksrådgjvar  Øyann Brandstad
61 29 92 55
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag

Konsesjonslov m. buplikt
Jordlov
Nydyrking
Produksjonstilskott
Næringsutvikling BU ordning
Husdyrgjødsel
Økologisk jordbruk
Arealplanar

 

Landbrukskonsulent  Ragnhild Bang Vestad 
61 29 92 53
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Måndag
Tysdag
Torsdag

Produksjonstilskott
Miljøplan
Avløserrefusjon
SMIL
Grøfting
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern

 

Landbruksrådgjevar  Hilde Heide Baukhol
61 29 92 56
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag

Produksjonstilskott
Regionalt miljøprogram
Miljøplan
Avløserrefusjon
SMIL
Grøfting
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking 

 

Skogbruksrådgjevar 

Anne Aulie
61 29 92 54
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alle dagar

Skogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplanar 

Miljø- og utmarks-
rådgjevar

 

Hilde Hammer
61 29 92 65
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alle dagar

Motorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Frilutsliv
Forurensning, utmark

 

Landbrukssekretær  Bente Norderud Dahl
61 29 92 58
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Måndag
Tysdag
Onsdag 

Tidlegpensjon
Tilskott til sjukdomsavløsning
Organisert beitebruk
Sekretær for MUL
Årsmeldig og infobrosjyre
Økonomi regnskap 

 

ANDRE MED KONTORPLASS VED MGL:
Regionstilling for Midt-Gudbrandsdal, Fylkesmannen i Oppland  Anne Berit Grasbakken
61 29 92 57
61 26 61 47
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag 

Primærnæringsutvalet
Kulturlandskapsprosjektet
Midtdalsbonden.no
Div. utviklingsarbeid 

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron

Nord-Fron kommune har eige landbrukskontor med kontorlokale i landbrukssenteret på Vinstra. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa, og har sekretariat for det politiske utvalet som har ansvar for landbruk, utmark og miljø (LUM). Du kan finne meir info om landbrukskontoret i Nord-Fron på Nord-Fron kommune si heimeside

Opningstider:
Måndag-fredag kl. 08.00-15.30

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra

Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra

E-post adresse:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon:
61 21 61 90

 

TILSETTE VED LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON:

STILLING NAMN OG KONTAKTINFO ARBEIDSTID

 

OPPGÅVER/FAGFELT

 

Jordbrukssjef

Eldri Siem
61 21 61 92
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Alle dagar  Lovsaker
Tilskotsordningar
Plansaker 
Skogbrukssjef 

Geir Johan Groven
61 21 61 99
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Alle dagar  Skogbruk
Rovvilt
Småvilt og hjortevilt 
Fagkonsulent 

Nils Skurdal
61 21 61 95
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Måndag og tysdag  Lovsaker
Nydyrking
Plantevern 
Landbruksrådgjevar 

Ole Johan Kolseth
61 21 61 98
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Onsdag, torsdag og fredag  Gardskart
Tilskotsordningar
Teknisk planlegging 
Konsulent 

Ingebjørg Jenssveen
61 21 61 90
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

  Tilskotsordningar
Sekretær LUM
Sekretær 
Konsulent 

Linda Myromslien
61 21 61 96
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Tilskotsordningar
Sekretær 

 ANDRE MED KONTORPLASS VED LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON:
Skogbruksleiar
Mjøsen Skog

Trond Wangen
911 69 891
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

   
Produksjonsleiar
Mjøsen Skog

Ronny Hagen
907 38 214
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

   

 

Landbruksprosjekt

Midtdalsbonden inn i framtida (2013-2016)

Sluttrapport fra prosjektet kan du lese HER. Primærnæringsutvalet vidarefører nokre av tiltaka og satsingane som prosjektet jobba med, bl.a. skogdag for ungdomsskuleelevar og utdeling av prisen "Årets Midtdalsbonde". 

Inn På Tunet i Midt-Gudbrandsdalen

Sluttrapport frå inn på Tunet i Midt-Gudbrandsdal kan du lese HER. Prosjektet vart avslutta i 2012. For meir info om Inn på Tunet sjå Matmerk. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!