Nybygg abgInnovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane vart det vedtatt følgande som eit avbøtande tiltak:

"Bønder som er rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter. Søknad om utsatt frist for prosjekter forvaltet av Innovasjon Norge, skal sendes Innovasjon Norge.»

Sjå Jordbruksforhandlingene 2018 - tilleggsforhandlinger https://www.regjeringen.no/contentassets/88e26a4c344b4f738bbbcc00ec06840a/sluttprotokoll-30.8.18.pdf

Det er formelt sett inga grense for lengda på utsetjing, men det skal gode grunnar til å utsetje med meir enn 1 år.

Foto: Nybygg i landbruket (Anne Berit Grasbakken)Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!