beitedyr raspDet er søknadsfrist 15. mars for å søke om støtte frå utviklingsfondet i Sør-Fron. Her kan du søke om støtte til følgande tiltak:

1. Nydyrking
2. Kjøp av mjølkekvote
3. Rydding av innmarksbeite
4. Mjølkeproduksjon på setra

Søknadskjema finn du under menyknappen "Landbruksinfo", velg deretter "Oversikt alle tilskudd" eller klikk HER.

Retningsliner for å søke finn du på søknadsskjemaet, som skal leverast til Midt-Gubrandsdal Landbrukskontor.

Foto: Beitedyr på nyleg rydda innmarksbeite (Ragnhild Sperstad)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!