Det er gjort endringer i «forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.», og som følge av dette har Landbruksdirektoratet kommet med en ny versjon av rundskrivet for tilskuddsordningen (Rundskriv 2015 – 33). Det er også utarbeidet nytt søknadsskjema (LDIR 151) og ny saksbehandlingsblankett (LDIR 152). Hvordan skjemaene skal fylles ut forklares utførlig i rundskrivets del 3.

De nye skjemaene skal tas i bruk så snart som mulig og senest innen 15. september. Søknader som kommer inn etter dette skal være på det nye skjemaet. Dersom kommunene ønsker kan de bestemme at det nye søknadsskjemaet må tas i bruk tidligere.

Les hele saken og se rundskriv og skjema hos Landbruksdirektoratet.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!