seterdag2 09Er du ung og ny bonde, og kan tenke deg ein mentor i 2019? Da kan du melde deg på innan 1. desember til Norsk Landbruksrådgivning. Det er også behov for mentorar og mogleg å melde seg på for dei som kan tenke seg å vere mentor.

Arbeidet med å rekruttere nye par til mentordninga i 2019 er i gang. Hedmark og Oppland er med på prøveordninga for tredje året på rad. Vi har hatt ti mentor-par kvar av to dei foregåande åra, og vi ser at mange unge bønder har god nytte av ordninga.

 

Dersom du er interessert, finn du meir informasjon hos Norsk Landbruksrådgiving. Det er og laga ein video som du kan sjå HER.

Foto: Ungar og høner. Kanskje litt unge for mentorordning i 2019? (Foto: Jon Helge Silli).

 

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!