Arbeide er forankret i jordbruksoppgjøret 2018 og utgangspunktet er at man har sett et behov for bedre statistikkgrunnlag i arbeidet med reduksjon av matsvinn i jordbrukssektoren. Bedre statistikkgrunnlag vil gi mer informasjon om omfanget av matsvinn, årsaker til dette og dermed også hva som kan gjøres for å redusere matsvinnet. Det vil også gi grunnlag for å vurdere om innsatsen for å redusere matsvinnet har hatt effekt og bidratt til å redusere klimagassutslipp.

Les hele saken hos Landbruks- og matdepartementet.

Foto: I denne bøtta med matavfall er det ikke matsvinn! (Anne Berit Grasbakken)