Norsk Landbruksrådgiving kommer nå med et tilbud om råd og veiledning i krisesituasjonen mange bønder er i nå. På grunn av forkrisen som bygger seg opp rundt tørken i sommer, gjør det at noen kan få problemer med å håndtere situasjonen. Her kan HMS-rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet bidra. Dette er et tilbud som er nasjonalt og tilgjengelig for alle i jordbruket uavhengig av medlemskap og avtaler. Det gis gratis råd og veiledning i krisesituasjoner innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av medlemskap i NLR og HMS avtale. Les mer HER og på Norsk landbruksrådgivings hjemmeside Norsk Landbruksrådgiving 

 

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!