Strandryddedagen 2018Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder langs bekker, elver og innsjøer i innlandet så vel som strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner oppfordrer lag og foreninger til å delta på Strandryddedagen. I år er Strandryddedagen lørdag 5. mai.

Hvor kan vi rydde?
Du kan rydde i strandsonen der du synes det trengs opprydding både langs vassdrag og innsjøer.

Hva skal ryddes?
Plukk avfall helt ned til bruskork-størrelse og helst enda mindre. Kvister, gress og lignende tar man ikke med, men en pall eller lignende bør fjernes.

Registrer ryddeaksjonen
Den nasjonale arrangøren av Strandryddedagen, Hold Norge Rent har et ønske om at alle som er med og rydder, registrerer ryddeaksjonen og hvor mye som er ryddet.

Registrer ditt lag her: http://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

Hvor kan avfall leveres?
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) er klar til å ta imot avfall som blir samlet inn i forbindelse med denne nasjonale miljødugnaden. Frya miljøstasjon og Rustmoen miljøstasjon er registrert for mottak av Marint avfall og Fritidsbåter (www.sortere.no). For innsamlere kan MGR også tilby å hente avfallet gratis på oppsamlingsplass. Forutsetter kjørbar veg med lastebil.

 

Med hilsen 
Midtdalskommunene

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!