Bilde - skogkurs

Skogbrukets Kursinstitutt 

 

Kursinformasjon: 
Elgbeitetaksering 

Gjøvik, 19. og 20. april 2018 

   

Norsk elgforvaltning fungerer relativt bra, men i flere distrikter har problemer med å finne og å stabilisere elgstammen på et bærekraftig nivå. Resultatet av nedgnagde beiter blir små og svekkede dyr og lav kalvproduksjon og store skader på skogen. Pålitelig beite- og skadeovervåkning er en forutsetning for en seriøs elgforvaltning.

Skogkurs har sammen med skogeier-organisasjonene og andre videreutviklet Solbraa-metoden.

Ny oppdatert standard med flere takst-parametere skal gi flere og bedre svar på beitetilgang, beiteuttak og beiteskader.

Registrering i felt på iPad er nå mulig, og flere regneark gir mindre arbeid i beregningene.

Hensikt:
Kurset skal gi kunnskap om elgforvaltning med beitetilgang og beiteutnyttelse som grunnleggende faktorer. Deltakerne skal lære planlegging, organisering og gjennomføring av takstmetoden og lære utregning og analyse av takstresultatet.

Målgruppe:
Offentlige og private forvaltere med ansvar for elg- og skogforvaltning.
Taksatorer som skal utføre feltarbeidet og utregningene.
Jegere, skogeiere og andre som har interesse og skal bruke taksten.

Sentrale emner: 
Offentlig og privat forvaltning av elg og skog. Beiteplantene. Elgens beiting på busker og trær. Planlegging og forarbeider til taksten. Takstmetoden. Feltarbeidet. Utregning og beregning. Rapportering. Presentasjoner. Tiden før lunsj andre dag er avsatt til praktisk demonstrasjoner og øvelser.

Sted og tid:
Honne hotell og konferansesenter, Biri i Gjøvik
Torsdag 19. og fredag 20 april kl. 09.00 – 17.00

Økonomi:
Kursavgiften på kr 3 500,-, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell.
Betales ved påmelding. Påmeldingsfrist: 11. april. Deltakerbegrensning.

Forelesere:
Gunnar O. Hårstad, Skogkurs og lokale forvaltere

 

Mer informasjon og påmelding på: http://jakt.skogkurs.no

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!