hjortevilt

Kursinformasjon:
Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Gjøvik, onsdag 21. mars 2018

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Mattilsynet er svært tilfreds med ordningen og reduserer sin kontroll på jaktlagets kontrollsted.

Hensikt:
Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og å øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt og å lette omsetningen.

Målgruppe:
Personer som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.
Kursbevis kun til erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt).

Sentrale emner:
Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. CWD. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kursansvarlig:
Kursleder Gunnar O. Hårstad, Skogkurs
Foreleser Dagh Bakka, Skogkurs
Veterinær Urd Langeland, Mattilsynet

Sted og tid:
Honne hotell og konferansesenter på Biri
Onsdag 21. mars kl. 09.00 – 17.00

Økonomi:
Kursavgiften på kr 2 000,-, inkludert mat og kursmateriell, betales ved påmelding.
Påmeldingsfrist: 15. mars. Deltakerbegrensning.

Mer informasjon og påmelding på: http://feltkontroll.skogkurs.no/

 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!