breistulen2Fylkesmannen i Oppland har summert opp tala frå offentleg statstikk og frå rapporten "Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Oppland", som Østlandsforskning har utarbeidd. Det har resultert i to faktabrosjyrer, "Jordbruket i Oppland" og "Skogbruket i Oppland". Desse er lettleste og kortfatta.

Østlandsforskning laga rapporten "Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Oppland" i 2016 (ØF-rapport 10/16).

Les heile saken hos Fylkesmannen i Oppland.

Foto: Frå seterdag på Breistulen, Nord-Fron

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!