timotei-fellekjopetNIBIO har laga ein rapport om fôrkvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygder.

Förverdien i ulike grasartar er undersøkt, til og med i kveke. Her er eit utklipp frå konklusjonen: For slåttene sett under ett synes ikke moderate innslag av kveke å være noe stort problem fôrkvalitetsmessig i timoteidominerte enger. I bladfaksdominerte enger synes innblanding av kveke å føre til litt hevet, eventuelt uendret, fôrkvalitet slåttene sett under ett.

Rapporten er finansiert bl.a. med Fjellandbruksmidlar frå Fylkesmannen i Oppland. Heile rapporten kan du lese HER.

Illustrasjonsfoto av timotei (Felleskjøpet)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!