skogdag 2014Også denne våren blir det skogdagar for ungdomsskuleelevar. Målet med dagen er å syne ungdomane moglegheiter som finst innan skogbruk og utmark når dei skal velge vidare utdanning.

Allereie på 8. trinn startar elevane å jobbe med utdanningsval. På dette trinnet har dei eit ekstra fokus på primærnæring gjennom utplassering på gardsbruk rundt omkring i bygda. Mange av elevane får delta i arbeid med husdyrpoduksjon dei dagane dei er utplasserte. For å gje elevane eit innblikk i skogbruk og utmarksnæring, arrangerer Primærnæringsutvalet skogdagar. Skogbruket er ein viktig del av landbruket i Midtdalen.

Det blir arrangert ein skogdag i kvar kommune i løpet av våren. Tidlegare var det prosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida" som stod for skogdagane. Nå når prosjektet er avslutta, har Primærnæringsutvalet tatt over, og arrangerer skogdagane i samarbeid med blant andre skulane og landbrukskontora. Dette er fjerde året at skulane blir inviterte på skogdag.

Foto: Gunnar Hansen veileder ein elev som plantar ei granplante, frå skogdag for ungdomsskulane i 2014 (Anne Berit Grasbakken) 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!