barkbillefeller 2017 heidi paulsenMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor bistår også i 2017 NIBIO i barkbilleovervåkningsprogrammet, ved telling og registrering av bestanden av stor granbarkbille (Ips typographus) i vårt område. Samarbeidet om barkbilleovervåkingen i Norge har pågått siden 1979 og har gitt et datagrunnlag for varsling og overvåking av klimaeffekter på granbarkbillen som er enestående i Europa. Kommunens oppgaver i barkbilleovervåkingen er hjemlet i skogbruksloven (§9) og forskrift om bærekraftig skogbruk (§10). Kommunen har innhentet grunneiers tillatelse før utplassering av fellene.

Fellene er gråsvarte på farge, totalt en snau meter høye og består av et loddrett stilt rør med 10 trakter stående oppi hverandre, med en gul plastring og en hvit sylinder nederst (se bilde). Billefellene vil bli tømt og fangsten registrert av kommunens skogbruksrådgiver med jevne mellomrom fra og med mai til og med august måned.

Vi ber om at publikum ikke forsøker å dra opp, åpne eller på annen måte tukle med fellene.

(Foto: Heidi Paulsen)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!