nydyrking m doser olareideKommunene skal nå behandle nydyrkingsplaner over 50 daa etter Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Forskriften finnes på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1758?q=sektorlover. Også mindre tiltak enn 50 daa skal vurderes dersom det ikke kan utelukkes at nydyrkinga kan få vesentlige virkninger for naturmangfoldet eller andre viktige miljøhensyn.
 
Som følge av regelendringa har Landbruksdirektoratet oppdatert skjema “SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking” samt landbruksdirektoratets nettside om nydyrking på https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking#for-deg-som-skal-soeke. På nettsiden til landbruksdirektoratet finnes også skjemaet “SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking” og anneN informasjon som kan være til nytte i nydyrkingssaker.
 
Fylkesmannen har orientert alle kommunene i Oppland, som er ansvarlig myndighet, om endringene. Kontaktpersoner er Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen på Miljøvernavdelinga og Thomas Smeby på Landbruksavdelinga.
 
Foto: Nydyrking med bulldoser (Fylkesmannen i Oppland)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!