sau2 frideEndringa gjeld odelskretsen og reglane om odelsfrigjering, og trer i kraft frå 1. januar 2014. Det heiter at endringa skal bidra til stabilitet i landbruket, og opne for auka omsetning både av heile gardsbruk og tilleggsjord.

Endringa i odelskretsen inneber at
•barn av en som har eigd eigedomen med odelsrett kan ha odelsrett
•barnebarn av siste eigar med odelsrett kan også ha odelsrett.

Dette vil avgrense odelsretten slik at nieser og nevøar ikkje lenger skal ha odelsrett. Samtidig vil de som normalt har nærmest tilknytning til eiendommen behalde odelsretten. Ei viktig side ved odelsretten er at han  kan bidra til å sikre drift og bosetting på eiendommen framover.

Les Prop. 128 L (2012–2013) Endringar i odelslova
Les meir hos Landbruks- og matdepartementet.

Illustrasjonsfoto (Fride Gunn Rudi)

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!