Ved lov av 14. juni 2013 nr. 47 ble odelsloven § 31 opphevet. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2014. Som følge av lovendringen, har Landbruks- og matdepartementet gitt nytt rundskriv. Endringene i det nye rundskrivet går i hovedsak ut på at alle henvisninger til § 31 og tekst knyttet til bestemmelsen er fjernet.

Lovendringen har også medført tilsvarende endringer i forskrift av 11. februar 2011 nr 138 om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova § 30 og 32.

Rundskriv og forskriftsendring trer i kraft 1. januar 2014. Dette vil også bli publisert på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider. Les rundskriv her.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!