milkPå bakgrunn av anmodning fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA har Landbruks- og matdepartementet vurdert overgangsordning i forbindelse med flytting av starttidspunktet for kvoteåret på nytt. Landbruks- og matdepartementet har bestemt at overgangsordningen skal endres i tråd med anmodningen. For kvoteåret 2014 skal det kvantum som er produsert i januar og februar 2014 og som det er betalt overproduksjonsavgift for, trekkes fra i beregningen av foretakets leveranse for kvoteåret 2014.

Les hele saken hos Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag.

Statens Landbruksforvaltning har lagt ut info på sine sider og forklart detaljert om bakgrunn og konsekvensar. 

Illustrasjonsfoto

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!