Leigekøyringsløyva for snøskuter i Ringebu kommune gjekk ut juni 2014. Løyva vert difor lyste ut på nytt for ein fireårsperiode. Søknadsfrist er 20. august, og ny løyveperiode gjeld frå 15.11.2014 til 1.6.2018.

Løyve til leigekøyring med snøskuter blir gjeve til fastbuande som vil påta seg følgande køyring med snøskuter i ervervsmessig hensikt (jf Forskrift om motorferdsel i utmark):

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte på oppdrag frå eigar
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport av funksjonshemma
- transport av ved
- transport etter dispensasjon med medhald av denne forskrifta § 6.

Søknadsskjema kan ein få tilsend frå Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, eller ein kan laste ned skjemaet her.

Dei som har hatt løyve til å drive leigekøyring fram til juni 2014, får tilsend skjema direkte.

Søknadene blir lagt fram for behandling og vedtak i utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) til hausten.

Eventuelle spørsmål kan rettast til miljø- og utmarksrådgiver Anna Bilstad på 61 29 92 64 eller eller på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Send søknaden til:
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
eventuelt på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsfristen er 20. august 2014

{jcomments off}

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!