NYHETSBREV NR. 3/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

Skogplante FMOP
Kvinner i Skogbruket er ute med Nyhetsbrev nr. 3 i år. Dette og mere til kan du lese hos Kvinner i Skogbruket. Foto: Granplante (Anne Berit Grasbakken)

MATSVINN I JORDBRUKET - ARBEIDSGRUPPE ER NEDSATT

matavfall
Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp…

UTLEIGE AV MJØLKEKVOTE - FRIST 1. OKOTBER

ku1 fride
Frist for å leige ut grunnkvote eller endring i kvoteforhold kan ein sende til Landbruksdirektoratet innan 1. okotber. For meir info sjå Landbruksdirektoratet.…

SØK OM REGIONALE MILJØTILSKUDD INNEN 15. OKTOBER

grasslaatt rbv
Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. For beitelag er fristen 1. november. Du kan søke fra 1. august. Fra i…

OPPFORDRER TIL INNSAMLING AV BJØRNEBÆSJ

Bjørnemøkk
Rovdata oppfordrer til innsamling av bjørnebæsj. Rovdata anvender DNA-analyser av innleverte skitprøver til å kartlegge bjørnebestanden i Norge. Det…

HUSDYRGJØDSEL KAN SPRES TIL 1. OKTOBER

nedfelling gjodsel eiksenteret
På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenget fristen for å spre…

INFOMØTE OM CWD OG PRØVETAKING UNDER JAKTA 2018

elg
Miljødirektoratet har pålagt jegere i utvalgte kommuner å teste felte hjortevilt for skrantesjuke (CWD) under jakta 2018. I Ringebu og Sør-Fron kommuner skal…

LØYVE FOR LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER I RINGEBU KOMMUNE

polaris trail rmk 3
Ringebu kommune skal tildele nye løyver for leiekjøring med snøscooter jf. § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. Ny løyveperiode 1.11.2018…

KURSTILBOD FOR MATPRODUSENTAR HAUSTEN 2018

kjott
Nofima mat tilbyr ulike kurs i haust: - Kurs i nedskjering og pølser, småfe og geit, Tynset 4. - 5. september- Lokalt bakeri og kornforedling, tre samlingar på…

NYTT FAGSKULETILBOD OM LOKALMAT

potet
I haust kjem det eit nytt fagskuletilbod på Røros om verdiskaping i lokalmat. Utdanninga passar for lokalmatprodusentar, kokkar og andre matentusiastar. Første…

INFO FRÅ MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR JUNI 2018

Default Image
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sende i juni ut info til alle sine brukarar. Det er informert om ulike og mange tema, bl.a. avlingsskade, produksjonstilskot,…

ELEKTRONISK SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM FRA 15. AUGUST

avloyser
Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet…

STRAUM TIL VATNINGSANLEGG UTAN FORTENESTE

vatning2018
Gudbrandsdal Energi gjev eit bidrag til tørkeramma bønder ved å selje straum til vatningsanlegg utan forteneste i perioden juli og august 2018. Ta kontakt med…

INFO FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON JULI 2018

Default Image
Landbrukskontoret i Nord-Fron er ute med nye informasjon til alle gardbrukarar i kommunen. Her kan du lese om avlingssvikt og fôrsituasjonen, etter…

FÔRKRISE? TA KONTAKT MED BANKEN DIN!

rundballer1
Nokre bankar har tilbod for å avhjelpe dei som får for lite grovfôr til vinteren. Det kan vere eit tips å ta kontakt med banken for å høyre kva for tilbod dei…

SATSAR FOR REGIONALE MILJØTILSKOT ER FASTSETT

kviger abg
Satsane for regionale miljøtilskot i jordbruket er fastsett for 2018. Tilskot til bratt dyrka mark og til seterdrift aukar. Les heile saken hos Fylkesmannen i…

NY VERSJON AV GÅRDSKART PÅ BRETT OG MOBIL

dataku ARKS
En helt ny versjon av Gårdskart-løsningen er lansert i sommer. Løsningen fungerer på nettbrett og mobiltelefon, og det er bedre tegne- og måleverktøyfunksjon.…

INSPIRASJONSDAG FOR OPPLANDSBONDEN TORSDAG 16.AUGUST 2018

Default Image
Torsdag 16. august arrangerer Oppland bondelag, Oppland fylkeskommune, NIBIO og Norsk landbruksrådgiving Innlandet INSPIRASJONSDAG for Opplansbonden. Sted:…

INFORMASJON FRA MATTILSYNET 23.07.18

Default Image
Informasjonsskriv fra Mattilsynet kan du lese HER.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!