INFO FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON APRIL 2017

Default Image
Landbrukskontoret i Nord-Fron laga i april nytt infoskriv til gardbrukarar i kommunen. Infoskrivet er send i posten. Elles kan du lese infoskrivet HER.

FORBUD MOT ÅPEN FORBINDELSE MELLOM GJØDSELKJELLER OG HUSDYRROM I NYBYGG ER OPPHEVA

ku5
Endring av storfeholdforskriften er fastsatt 26.05.2017. Endringa opphever forbudet i § 7 mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjeller i nybygg. Det…

SKOGDAGAR FOR 8. TRINN VÅREN 2017

skogdag 2014
Også denne våren blir det skogdagar for ungdomsskuleelevar. Målet med dagen er å syne ungdomane moglegheiter som finst innan skogbruk og utmark når dei skal…

MINDRE IMPORTERT KJØT I ÅR

kjott
Dei nyaste tala frå Statistisk sentralbyrå viser at det er mindre importert kjøt i butikkane så langt i år. Det skuldast meir lammekjøt på lager enn tidlegare,…

TILSKOT FRÅ UTVIKLINGSFONDET I RINGEBU

Default Image
Formannskapet i Ringebu hadde møte 18. mai, og behandla landbruksbaserte søknader til utviklingsfondet i Ringebu. Heile saken kan du lese hos Ringebu…

PERSONALNYTT FRÅ MGL

Default Image
Landbrukskonsulent Frank Juul Christiansen har sagt opp sin stilling. Han sluttar ved MGL 31.05.2017. Han vil starte i ny stilling hos Norsk…

DYREVERNNEMNDER I GUDBRANDSDALEN 2017 - 2020

dyrevernnemnd 2017 mattilsynet
I Gudbrandsdalen har vi to dyrevernnemnder, ei for "nord" (Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja) og ei for "sør" (Lillehammer, Øyer,…

FELLER FOR BARKBILLE ER SATT UT FOR SESONGEN 2017

barkbillefeller 2017 heidi paulsen
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor bistår også i 2017 NIBIO i barkbilleovervåkningsprogrammet, ved telling og registrering av bestanden av stor granbarkbille…

SØK OM PRODUKSJONSTILSKOT INNAN 15. MAI

sau
I år er det nye fristar for å søke produksjonstilskot, og det blir tre søknadsomgangar dette året; 20. januar, 15. mai og 15. oktober. Neste søknadsfrist er…

KVEN BLIR ÅRETS MIDTDALSBONDE 2017? KOM MED FORSLAG INNAN 1. JUNI!

utdeling 2016
For femte gong skal prisen "Årets Midtdalsbonde" delast ut. Prisen er ei påskjønning til ein bonde i Midt-Gudbrandsdalen. Årets Midtdalsbonde skal vere ein…

MANGE KURSTILBUD FOR MATPRODUSENTER HOS NOFIMA

dessert
Nofima arrangerer hvert år en rekke fagdager, kurs og seminarer hvor matprodusenter og andre får lære av eksperter. Se hva Nofima tilbyr av kurs m.m. HER.…

KARTVERKET INNFØRER ELEKTRONISK SYSTEM FOR TINGLYSNING

kartverket logo
Den 18. april 2017 innfører Kartverket elektronisk tinglysning av rettigheter i fast eiendom og boretter. Kartverkets nye system utgjør en betydelig forenkling…

TIMEPLAN FOR JORDBRUKSFORHANDLINGANE 2017

penger
Sentrale datoar i årets forhandlingar er: Onsdag 26. april: Jordbruket presenterer sitt krav Fredag 5. mai: Staten skal etter planen presentere sitt tilbod…

TEMAKVELD OM REGELVERK FOR KJØRING LANGS VEI MED TRAKTOR OG LANDBRUKSMASKINER

akersproyte
Norsk landbruksrådgiving Innlandet inviterer til temakveld med Håvard Døvre, Statens vegvesen på Dale-Gudbrandsdard på Hundorp torsdag 20. april kl. 19:30.…

OPPSTART MED REVIDERING AV BEITEBRUKSPLAN FOR RINGEBU

sau ved muen
Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» for Ringebu. Her ble det vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne…

12 % ER SYSSELSATT I LANDBRUKET I OPPLAND

jonsokblom
I Oppland skapes det verdier for 4,1 milliarder innen landbruk og landbruksbasert industri. Dette sysselsetter i alt 10 500 personer eller 12% av…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 5. APRIL 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 5. april, og protokollen kan du lese HER.

INFO OM RASLESJUKE I MIDT-GUDBRANDSDAL

kviger abg
Raslesjuke forekommer i enkelte områder etter inntak av bakteriesporer. Storfe får muskelskader og nedsatt allmenntilstand. Sjukdommen er nesten alltid…

TA KONTAKT MED MATTILSYNET OM DU FINNER DØDE FUGLER

gaaseplog nibio
Fugleinfluensa har vært på fremmarsj i Europa og truer fuglehelsa her hos oss i Norge også. Mattilsynet vil gjerne ha inn døde fugler for prøvetaking. Prøver…

FAKTATALL OM BEITEBRUK FRA FYLKESMANNEN I OPPLAND

beitedyr2 rasp
Fylkesmannen i Oppland har publisert noen faktatall om beitenæringen og endringer i landbruket i Oppland. Du kan lese mer HER.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!