NYHETSBREV NR. 2/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

gran
Kvinner i Skogbruket er ute med nyhetsbrev nr. 2 i år. Ved å klikke deg inn på Kvinner i Skogbruket kan du også lese om andre saker og hva organisasjonen…

NYTT TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

nedfelling gjodsel eiksenteret
Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode…

LANDBRUKETS DAG 2018

landbrukets dag 2018
Landbrukets dag blir arrangert laurdag 2. juni i Kåja, Vinstra. Det er faglaga i landbruket i Midtdalen som er arrangør. Etter fleire års pause vart…

NY NASJONAL HESTEVEILEDER

hest
Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet…

MEGET STOR SKOGBRANNFARE

skogbrann
Skogbrannfaren i hele Sør-Norge er stor nå, og dette gjelder også for Midt-Gudbrandsdal. I skogbrannvarselet fra metereologisk institutt er skogbrannfaren…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 16. MAI 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 16. mai 2018. Protokollen kan du lese HER.

FAGDAG OM HYTTENÆRING 11. JUNI PÅ JØNNHALT

sygardromsas setra
Norsk Turistutvikling og Fylkesmannen i Oppland inviterer til fagdag mandag 11. juni på Jønnhalt Gjesteseter på Venabygdsfjellet i Ringebu. Fagdagen starter…

"ÅRETS MIDTDALSBONDE 2018" - KOM MED FORSLAG TIL KANDIDATAR!

utdeling 2016
"Årets Midtdalsbonde" skal kårast for sjette gong. Prisen er ei påskjønning til ein bonde i Midt-Gudbrandsdalen som viser framtidstru, profilerer landbruket på…

STUDIETUR TIL BEOGRAD 10. - 13. OKTOBER 2018

beograd
Hvert år arrangerer Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal en felles studietur. Næringsforeningen inviterer medlemmer, mens…

JAKTLEDERKURS

Skogkurs - jaktlederkurs
Jaktledelse ved elgjakt/hjortejakt Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal…

SØKNAD OM ERSTATNING FOR FLOM- OG SKREDSKADER

Flom 2011 RBV
Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på for eksempel veger, bruer, jordbruks- og skogbruksareal ved blant annet flom og skred. Mer info om…

BLI MED OG RYDD ET VASSDRAG NÆR DEG

Strandryddedagen 2018
Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder langs bekker, elver og innsjøer i innlandet så vel som…

GARDSGRÜNDER - EIN MOGLEGHEIT FOR Å UTVIKLE GARDEN SIN

grunder
Gardsgründer er eit program for deg som ønskjer å utvikle garden din. Har du ein konkret idé, eller er du allereie i gang? Du kan du få hjelp gjennom…

ARBEIDET MED NYTT REGIONALT BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM FOR INNLANDET

hedmark oppland fmop
I Oppland har vi eit felles regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) som gjeld for 2014 til 2016, det same har dei i Hedmark for perioden 2013 til 2016. For…

INFO TIL SVINEBØNDER OM SMITTEVERN MOT MRSA

gris1
Er du kjent med nytt regelverk for beskyttelse mot MRSA/resistente bakterier blant svinebesetninger? Kommuneoverlege Andres Brabrand har skrevet et…

KVINNER I SKOGBRUKET UTE MED NYHETSBREV NR. 1/2018

Skogplante FMOP
Kvinner i skogbruket (KIS) er ute med nyhetsbrev nr. 1 i år. Nyhetsbrevet er å finne på hjemmesiden hos KIS. Her kan du også finne mye annet stoff fra…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 4. APRIL 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu hadde møte 4. april. Protokollen kan du lese HER.

DAMER BYGGER NETTVERK 11. APRIL

ringblomst
Ei prosjektgruppe med utspring frå produsentlaget i Tine og Bondelaget vil starte et nettverk for damer på bygda, i Midt-Gudbrandsdalen. Gruppa ønsker å…

INTERESSERT I KURS OM LOKALMAT? FØLG MED HOS MATMERK!

potet
Matmerk er ansvarlig for markedstjenestetilbudet til lokalmatprodusenter. De arrangerer kurs og har en besøkstjeneste for lokalmatprodusenter innen…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!