Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019 Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019
Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019
Miljødirektoratet har innvilget støtte til 69 gode prosjekter rundt om i hele landet for å forebygge og redusere miljøskadene av marin forsøpling. Et ...
Les mer..
Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019
Slutt på å ettersende brev fra Altinn Slutt på å ettersende brev fra Altinn
Slutt på å ettersende brev fra Altinn
Fra og med Automatisk ettersending av brevpost til foretak i Altinn fra Sør-Fron kommune opphørte fra og med 14.02.2019. Brevpost fra Sør-Fro ...
Les mer..
Slutt på å ettersende brev fra Altinn
Velkommen til nye Midtdalsbonden.no! Velkommen til nye Midtdalsbonden.no!
Velkommen til nye Midtdalsbonden.no!
Midtdalsbonden.no har fått ny design og blir mer moderne i formen. I dag var det åpning og snorklipping ved ordføreren i Sør-Fron. Nettstedet har få ...
Les mer..
Velkommen til nye Midtdalsbonden.no!

MELKEKVOTER 2019

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet

Les mer »
Lukk meny