TILBUD OM KRISEBISTAND FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING

Default Image
Norsk Landbruksrådgiving kommer nå med et tilbud om råd og veiledning i krisesituasjonen mange bønder er i nå. På grunn av forkrisen som bygger seg opp rundt…

TAPPEPUNKT FOR VANN I RINGEBU KOMMUNE

ringebu
Ringebu kommune tilbyr publikum å hente vann på følgende tappepunkter: Brannstasjonen i Ringebu (Gudbrandsdalsvegen 2016) Pumpestasjon i Tromsnesvegen…

TØRKESOMMER 2018-INFORMASJON FRA FYLKESMANNEN PR. 12.07.2018

Hundorp morenejord beskjært
Avklaringer fra Fylkesmannen med hensyn til hvordan foretakene skal forholde seg til produksjonstilskudd og søknad om erstatning ved avlingssvikt. Les mer HER

TAPPEPUNKT FOR VANN I SØR-FRON KOMMUNE

Tappepunkt SFK 00
NVE har varslet ekstrem lav grunnvannstand og det er ikke usannsynlig at private brønner går tomt for vann. Det kan også se ut til at det ikke kommer noe…

FAGMØTE OM TØRKESITUASJONEN 6. JULI, RUSTE BYGDAHUS

GROVFORMØTE 6. JULI 2018
Presentasjonar frå fagmøte om tørkesituasjonen i Ruste bygdahus den 6.juli kan du sjå her.

OM BEREGNING AV AVLINGSSVIKT OG ERSTATNING

torke nlr viken
Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for…

INFORMASJON OM ROVVILT OG BEITESESONGEN 2018

sau midtdalsbonden
Årets brosjyre – «Informasjon om rovvilt og beitesesongen» sendes i disse dager ut til 1 300 beitebrukere, rovviltkontakter, tamreinlag og kommuner med flere.…

MØTE OM GROVFÔRSITUSAJONEN RUSTE BYGDAHUS 6. JULI

rundballer1
Fredag 6. juli kl. 11 - 14 blir det møte om grovfôr i ei vanskelig tid i Ruste bygdahus. Tema for møtet er hvordan vi kan spare grovfôr, både i sommer og i…

BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEBRUK I SØR-FRON 2018

sau5
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og beitelagene i Sør-Fron kommune har i samarbeid utarbeidet en beredskapsplan for beitebruk. Hovedmålet med planen er å…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 20. JUNI 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 20. juni. Protokollen kan du lese HER.

BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEBRUK I RINGEBU 2018

sau5
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og beitelagene i Ringebu kommune har i samarbeid utarbeidet en beredskapsplan for beitebruk. Hovedmålet med planen er å…

SKOGDAG FOR 8. TRINN

skogdag 2018
Denne veka og sist veke har om lag 140 elevar frå 8. trinn i Midtdalen deltatt på skogdagar. Målet med dagane har vore å syne fram moglegheitene som ligg i…

ERSTATNINGS- OG TILSKUDDSORDNINGER VED KLIMABETINGEDE SKADER I PLANTEPRODUKSJONEN

torke nlr viken 2018
Søk elektronisk – det er viktig for en god oversikt. Søknaden blir forhåndsutfylt med grunnopplysninger. Det er mulig å kontrollere mange av opplysningene før…

UTDELING AV PRISEN "ÅRETS MIDTDALSBONDE 2018" ER AVLYST

Default Image
I år kom det ingen forslag på kandidatar innan fristen 1. juni. Av den grunn har juryen vald å avlyse prisutdelinga. Sparebank 1 Gudbrandsdal, Dølen og…

NYHETSBREV NR. 2/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

gran
Kvinner i Skogbruket er ute med nyhetsbrev nr. 2 i år. Ved å klikke deg inn på Kvinner i Skogbruket kan du også lese om andre saker og hva organisasjonen…

NYTT TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

nedfelling gjodsel eiksenteret
Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode…

LANDBRUKETS DAG 2018

landbrukets dag 2018
Landbrukets dag blir arrangert laurdag 2. juni i Kåja, Vinstra. Det er faglaga i landbruket i Midtdalen som er arrangør. Etter fleire års pause vart…

NY NASJONAL HESTEVEILEDER

hest
Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet…

MEGET STOR SKOGBRANNFARE

skogbrann
Skogbrannfaren i hele Sør-Norge er stor nå, og dette gjelder også for Midt-Gudbrandsdal. I skogbrannvarselet fra metereologisk institutt er skogbrannfaren…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!