MANGE KURSTILBUD FOR MATPRODUSENTER HOS NOFIMA

dessert
Nofima arrangerer hvert år en rekke fagdager, kurs og seminarer hvor matprodusenter og andre får lære av eksperter. Se hva Nofima tilbyr av kurs m.m. HER.…

KARTVERKET INNFØRER ELEKTRONISK SYSTEM FOR TINGLYSNING

kartverket logo
Den 18. april 2017 innfører Kartverket elektronisk tinglysning av rettigheter i fast eiendom og boretter. Kartverkets nye system utgjør en betydelig forenkling…

TIMEPLAN FOR JORDBRUKSFORHANDLINGANE 2017

penger
Sentrale datoar i årets forhandlingar er: Onsdag 26. april: Jordbruket presenterer sitt krav Fredag 5. mai: Staten skal etter planen presentere sitt tilbod…

TEMAKVELD OM REGELVERK FOR KJØRING LANGS VEI MED TRAKTOR OG LANDBRUKSMASKINER

akersproyte
Norsk landbruksrådgiving Innlandet inviterer til temakveld med Håvard Døvre, Statens vegvesen på Dale-Gudbrandsdard på Hundorp torsdag 20. april kl. 19:30.…

OPPSTART MED REVIDERING AV BEITEBRUKSPLAN FOR RINGEBU

sau ved muen
Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» for Ringebu. Her ble det vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne…

12 % ER SYSSELSATT I LANDBRUKET I OPPLAND

jonsokblom
I Oppland skapes det verdier for 4,1 milliarder innen landbruk og landbruksbasert industri. Dette sysselsetter i alt 10 500 personer eller 12% av…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 5. APRIL 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 5. april, og protokollen kan du lese HER.

INFO OM RASLESJUKE I MIDT-GUDBRANDSDAL

kviger abg
Raslesjuke forekommer i enkelte områder etter inntak av bakteriesporer. Storfe får muskelskader og nedsatt allmenntilstand. Sjukdommen er nesten alltid…

TA KONTAKT MED MATTILSYNET OM DU FINNER DØDE FUGLER

gaaseplog nibio
Fugleinfluensa har vært på fremmarsj i Europa og truer fuglehelsa her hos oss i Norge også. Mattilsynet vil gjerne ha inn døde fugler for prøvetaking. Prøver…

FAKTATALL OM BEITEBRUK FRA FYLKESMANNEN I OPPLAND

beitedyr2 rasp
Fylkesmannen i Oppland har publisert noen faktatall om beitenæringen og endringer i landbruket i Oppland. Du kan lese mer HER.

ENDRING I FORSKRIFT OM HOLD AV PELSDYR

pelsdyrskur bondelaget
Mattilsynet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i holdforskriften for pelsdyr. Dette er en oppfølging av stortingsmelding 8 (2016-2017) om…

BROSJYRE FOR "VAKSENAGRONOMUTDANNINGA" 2017

ku data rull
Årets brosjyre for "vaksenagronomutdanninga" er klar og kan lesast HER! Foto: Ku og data (Oppland fylkeskommune)

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET I SØR-FRON 20. MARS 2017

moteklubbe
Formannskapet i Sør-Fron hadde møte 20. mars. Protokollen kan du lese HER

SØKNADSFRIST FOR "VAKSENAGRONOM" 1. JUNI 2017

skogdag1
Er du interessert i å ta agronomutdanning som vaksen? Da er det ny sjanse frå hausten av. Søknadsfristen er 1. juni. Søknaden skal sendast elektronisk via…

VIKTIGE ENDRINGAR I NY LOV OM STATLEG NATURSKADEERSTATNING

Flom 2011 RBV
Ny lov om naturskadeerstatning gjeld frå 1. januar 2017. Dei viktigaste endringane kan du lese om hos Landbruksdirektoratet. Foto: Flomskade (Ragnhild Bang…

MATTILSYNETS ARBEID MED DYREVELFERD - ÅRSRAPPORT 2016

hereford2 rbv
Mattilsynet har summert opp året 2016 i ein årsrapport som syner kva inspektørane over heile landet fann på tilsyn, og kva for tiltak som vart sett i verk for…

NOFIMA TILBYR ULIKE "MATKURS" VÅREN 2017

dessert
Nofima tilbyr ein rekke fagdagar, kurs og seminar for matprodusentar. Klikk deg inn hos Nofima og sjå kva som blir arrangert fram til sommaren. Foto: Dessert…

NY NETTSIDE FOR DEG SOM ER NY BONDE

kornaker1
Landbruksdirektoratet har laga ei ny nettside for deg som er ny bonde. Her kan du finne oversikt over kva som er viktig å tenke på. Sjå den nye nettsida hos…

EIT LØFT FOR DYREVELFERDA

ku brun abg
Les landbruks- og matministeren sitt innlegg på representantforslag frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om eit løft for dyrevelferda i Noreg (Innst.…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 15. MARS 2017

moteklubbe
Utvalg for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 15. mars. Protokollen kan du lese HER.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!