INTERESSERT I KURS OM LOKALMAT? FØLG MED HOS MATMERK!

potet
Matmerk er ansvarlig for markedstjenestetilbudet til lokalmatprodusenter. De arrangerer kurs og har en besøkstjeneste for lokalmatprodusenter innen…

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) FOR 2018

seterhus rbv
Søknadsfristen for å søke SMIL-midler er 15. mars i Ringebu og Sør-Fron, og 15. april i Nord-Fron. Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i…

NYTT INFOSKRIV FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON MARS 2018

gylle
Landbrukskontoret i Nord-Fron har gjeve ut nytt infoskriv. Her kan du lese aktuelt stoff og nyheiter som det er viktig å følge med på for alle som driv i…

NY SØKNADSOMGANG I PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

Default Image
Det er nå ny søknadsomgang i produksjonstilskudd i jordbruket. Du kan søke fra og med 1. mars. Du skal søke på antall dyr du har på telledato 1. mars.…

INVITAJON TIL SAUEKURS DEL 3

sau
NLR Innlandet inviterer til sauekurs del 3, sjå program HER. Dette blir siste samling i kursrekka, og samlinga blir på følgjande plassar og dagar: -…

UTVIKLINGSFONDENE I RINGEBU OG SØR-FRON

drensrør
Frist for søknader til utviklingsfondene i Ringebu og Sør-Fron er 15. mars. Oppdaterte søknadsskjemaer finner du under fanen Landbruksinfo og Oversikt alle…

JUSS I LANDBRUKET - TEMAMØTE 8. MARS 2018

paragraf
Torsdag 8. mars blir det temamøte om juss i landbruket i kommunehuset på Sør-Fron kl. 19. Advokat Anders Gustav Bjørnsen vil ta for seg tema som: -…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 7. FEBRUAR 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 7. februar. Protokoll frå møtet kan du lese HER.

LANDBRUKSPOLITISK TOPPMØTE 21. FEBRUAR 2018 PÅ VINSTRA

jon-georg-dale
Nord-Fron kommune inviterer til landbrukspolitisk toppmøte onsdag 21. februar 2018 kl. 18 i Vinstrahallen med bl.a. landbruksminister Jon Georg Dale. Påmelding…

FJØS FOR FREMTIDEN - INFORMASJONSMØTER VINTEREN 2018

lausdrift ku
Har du båsfjøs til melk eller kjøtt, og tenker å produsere etter 2024 og etter 2034? Da bør du møte opp på gratis informasjonsmøte i ditt nærmiljø!…

KURS I DYREASSISTERT TERAPI HØSTEN 2018

sau2 fride
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) tilbyr kurs i dyreassistert terapi høsten 2018. Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap…

HVERT 7. HOGSTFELT I OPPLAND ER IKKE TILFREDSSTILLENDE FORYNGET

Skogplante FMOP
Fylkesmannen i Oppland skriver på sine sider at hvert sjuende plantefelt i Oppland ikke er tilfredsstillende forynget. Med tanke på framtidig produksjon er det…

ÅRETS SØKNADSOMGANG FOR KLIMA- OG MILJØPROGRAMMET I JORDBRUKET

Default Image
Årets søknadsomgang for klima- og miljøprogrammet i jordbruket er i gang. Det er Fylkesmannen i Oppland som disponerer disse midlene. Søknadsfrist er 15.…

VERTSGÅRDER I OPPLAND SØKES TIL KLIMA- OG ENERGIPROSJEKT

Default Image
Grønn næringsutvikling på utvalgte gårdsbruk – Bli med! Vi søker vertsgårder til et klima- og energiprosjekt for landbruket i Oppland Frist for påmelding er…

RINGVIRKNINGSANALYSE FRA LANDBRUKSSAMVIRKE

kornaker1
Analysen synliggjør det økonomiske fotavtrykket til landbrukssamvirkene, og viser ikke bare hva som skjer i samvirkene, men også alt som skjer rundt - som…

SEMINARET "HJORTEVILT 2018"

hjortevilt-logo-2018
Skogbrukets Kursinstitutt arrangerer seminaret Hjortevilt 2018 med hjorteviltet i fokus Lillehammer, 10. og 11. april Landets viktigste arrangement for…

KURS I LOKAL FOREDLING AV HJORTEVILTKJØTT

Lokal-foredling
Skogbrukets Kursinstititt Kursinformasjon: Lokal foredling av hjorteviltkjøtt Krav og råd om etablering og drift av småskala anlegg Honne, Gjøvik, 22. mars…

KURS I ELGBEITETAKSERING

Bilde - skogkurs
Skogbrukets Kursinstitutt Kursinformasjon: Elgbeitetaksering Gjøvik, 19. og 20. april 2018 Norsk elgforvaltning fungerer relativt bra, men i flere distrikter…

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT ARRANGERER: FELTKONTROLL AV HJORTEVILTKJØTT

hjortevilt
Kursinformasjon:Feltkontroll av hjorteviltkjøtt Gjøvik, onsdag 21. mars 2018 Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for…

INFORMASJON FRA MATTILSYNET

logo-mattilsynet-2
Tilsyn i sauebesetninger våren 2017 Tap av sau på utmarksbeite er en av de største dyrevelferdsmessige utfordringene vi har i Norge. Tap til fredet rovvilt…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!