SPREIING AV HUSDYRGJØDSEL I OKTOBER

gylle
I oktober månad er det høve til å spreie husdyrgjødsel på fulldyrka og overflatedyrka jord, med vilkår om å pløye eller harve, gjødsla ned innan 18 timar etter…

TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

temmer abg
De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018. Organisasjoner,…

TRENDER I LANDBRUKET I INNLANDET 2018

forside trendanalyse
Rapporten Trender i landbruket i Hedmark og Oppland 2018 er utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland. Optimisme og pågangsmot…

OPPDATERT NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

kornaker1
Stortinget vedtok i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar innen 2020. KOSTRA-tallene for 2017 viser at en er nær…

MØTEPROTOKOLL FRÅ MUL 10. OKTOBER 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 10. oktober. Les protokollen HER.

NYHETSBREV NR. 3/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

Skogplante FMOP
Kvinner i Skogbruket er ute med Nyhetsbrev nr. 3 i år. Dette og mere til kan du lese hos Kvinner i Skogbruket. Foto: Granplante (Anne Berit Grasbakken)

MATSVINN I JORDBRUKET - ARBEIDSGRUPPE ER NEDSATT

matavfall
Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp…

UTLEIGE AV MJØLKEKVOTE - FRIST 1. OKOTBER

ku1 fride
Frist for å leige ut grunnkvote eller endring i kvoteforhold kan ein sende til Landbruksdirektoratet innan 1. okotber. For meir info sjå Landbruksdirektoratet.…

SØK OM REGIONALE MILJØTILSKUDD INNEN 15. OKTOBER

grasslaatt rbv
Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd. For beitelag er fristen 1. november. Du kan søke fra 1. august. Fra i…

OPPFORDRER TIL INNSAMLING AV BJØRNEBÆSJ

Bjørnemøkk
Rovdata oppfordrer til innsamling av bjørnebæsj. Rovdata anvender DNA-analyser av innleverte skitprøver til å kartlegge bjørnebestanden i Norge. Det…

HUSDYRGJØDSEL KAN SPRES TIL 1. OKTOBER

nedfelling gjodsel eiksenteret
På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenget fristen for å spre…

INFOMØTE OM CWD OG PRØVETAKING UNDER JAKTA 2018

elg
Miljødirektoratet har pålagt jegere i utvalgte kommuner å teste felte hjortevilt for skrantesjuke (CWD) under jakta 2018. I Ringebu og Sør-Fron kommuner skal…

LØYVE FOR LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER I RINGEBU KOMMUNE

polaris trail rmk 3
Ringebu kommune skal tildele nye løyver for leiekjøring med snøscooter jf. § 5a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. Ny løyveperiode 1.11.2018…

KURSTILBOD FOR MATPRODUSENTAR HAUSTEN 2018

kjott
Nofima mat tilbyr ulike kurs i haust: - Kurs i nedskjering og pølser, småfe og geit, Tynset 4. - 5. september- Lokalt bakeri og kornforedling, tre samlingar på…

NYTT FAGSKULETILBOD OM LOKALMAT

potet
I haust kjem det eit nytt fagskuletilbod på Røros om verdiskaping i lokalmat. Utdanninga passar for lokalmatprodusentar, kokkar og andre matentusiastar. Første…

INFO FRÅ MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR JUNI 2018

Default Image
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sende i juni ut info til alle sine brukarar. Det er informert om ulike og mange tema, bl.a. avlingsskade, produksjonstilskot,…

ELEKTRONISK SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM FRA 15. AUGUST

avloyser
Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet…

STRAUM TIL VATNINGSANLEGG UTAN FORTENESTE

vatning2018
Gudbrandsdal Energi gjev eit bidrag til tørkeramma bønder ved å selje straum til vatningsanlegg utan forteneste i perioden juli og august 2018. Ta kontakt med…

INFO FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON JULI 2018

Default Image
Landbrukskontoret i Nord-Fron er ute med nye informasjon til alle gardbrukarar i kommunen. Her kan du lese om avlingssvikt og fôrsituasjonen, etter…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!