NÅ BLIR DET DUGNAD FOR Å RYDDE PLAST

rundballer1
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og ordførar Ole Tvete Muriteigen inviterer alle kommunane i Gudbrandsdalen til å vere med på dugnad for å rydde plast langs…

FORELØPIG STATISTIKK OM AVLINGSSVIKT 2018

torke nlr viken 2018
Landbruksdirektoratet har publisert foreløpig statistikk for avlingssvikten i 2018 i Norge. I peroden fra 2008 til 2018 skiller 2018 seg ut som et helt…

2 MILLIARDER TIL TØRKERAMMA BØNDER

torke nlr viken 2018
Landbruksdirektoratet har i løpet av 2018 betalt ut 1,6 milliarder i avlingsskadeerstatning. I august ble det inngått en tilleggsavtale til jordbruksavtalen om…

FORSKING FOR KLIMASMART LANDBRUK

fjellsmelle
I 2019 blir det set i gang mange forskingsprosjekt for eit meir klimasmart landbruk. Les heile saken hos Landbrukdsdirektoratet.

EIERSKIFTEKURS 16-17. FEBRUAR

Default Image
Oppland Bondelag arrangerer eierskiftekurs for de som er på tur inn i næringa og de som er på tur ut av næringa. Kurset arrangeres på Honne Hotell og…

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET I SØR-FRON 10. DESEMBER 2018

moteklubbe
Formannskapet i Sør-Fron hadde møte 10. desember. Protokollen kan du lese HER

ETTERREGISTRERING AV OPPLYSINGAR I SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT

ku svart abg
10. januar 2019 er siste frist for å etterregistrere opplysningar i søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Registreringa…

NY UTGÅVE AV INFO-HEFTE FOR UNGE OG NYE BØNDER

Default Image
Faglaga i landbruket, landbrukskontora i Midtdalen og Fylkesmannen i Oppland har oppdatert infoheftet for unge og nye bønder. Målet med heftet er å gje unge og…

ENKLERE Å SØKE MILJØTILSKUDD

jonsokblom
Landbruksdirektoratet lanserer et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kommer det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre…

MELKEKVOTER 2019

milk
Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 5. DESEMBER 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 5. desember. Protokollen kan du lese HER.

STUDIETUR TIL NICE OG NÆRALPENE 28. MARS TIL 2. APRIL 2019

nbs logo
Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer, arrangerer studietur til Nice og næralpene 28. mars – 2. april 2019. Små bruk - Store…

LANDBRUKSHELGA 2. - 3. FEBRUAR 2019

Programkomiteen landbrukshelga 2019
Vel møtt til Landbrukshelga 2.-3. februar 2019 på Scandic Hafjell i Øyer! Påmeldinga er opna. For program og påmelding sjå Oppland Bondelag. Programkomiteen:…

NYHETSBREV NR. 4/2018 FRA KVINNER I SKOGBRUKET

kvinner i skogbruket
Kvinner i Skogbruket (KiS) er ute med sitt nyhetsbrev nr. 4 i år. Nyhetsbrevet kan du lese HER. Ellers kan du finne mye interessant stoff på hjemmesida hos KiS…

"EKSTRATILSKUDDET" ETTER TØRKESOMMEREN BLIR UTBETALT 14. NOVEMBER

torke nlr viken 2018
14. november utbetaler Landbruksdirektoratet 310 mill. kroner til 10 000 husdyr- og grønnsaksbønder. Ekstrautbetalingen er en del av avtalen som ble inngått…

INFO OM UTBETALINGSFRISTAR

Nybygg abg
Innovasjon Norge informerer om at tørkeramma bønder kan få utsett frist for gjennomføring av investeringsprosjekt. I dei ekstraordinære forhandlingar mellom…

MENTORORDNING FOR LANDBRUKET I 2019 - PÅMELDING FØR 1. DESEMBER!

seterdag2 09
Er du ung og ny bonde, og kan tenke deg ein mentor i 2019? Da kan du melde deg på innan 1. desember til Norsk Landbruksrådgivning. Det er også behov for…

"KRISEPAKKA" ER VEDTATT

penger
Stortinget vedtok den 25. oktober tiltakene som går fram av ekstraordinær Jordbruksavtale som ble inngått 30. august 2018. For erstatning etter klimabetinget…

REDUKSJON I BRUK AV ANTIBIOTIKA TIL DYR

beitedyr rasp
En ny rapport viser at den europeiske omsetningen av antibiotika til matproduserende dyr ble redusert i 2016. Det europeiske legemiddelverket mener at…

TILSKUDD FRA SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 2019

temmer abg
De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018. Organisasjoner,…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!