ELEKTRONISK SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM FRA 15. AUGUST

avloyser
Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet…

STRAUM TIL VATNINGSANLEGG UTAN FORTENESTE

vatning2018
Gudbrandsdal Energi gjev eit bidrag til tørkeramma bønder ved å selje straum til vatningsanlegg utan forteneste i perioden juli og august 2018. Ta kontakt med…

INFO FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON JULI 2018

Default Image
Landbrukskontoret i Nord-Fron er ute med nye informasjon til alle gardbrukarar i kommunen. Her kan du lese om avlingssvikt og fôrsituasjonen, etter…

FÔRKRISE? TA KONTAKT MED BANKEN DIN!

rundballer1
Nokre bankar har tilbod for å avhjelpe dei som får for lite grovfôr til vinteren. Det kan vere eit tips å ta kontakt med banken for å høyre kva for tilbod dei…

SATSAR FOR REGIONALE MILJØTILSKOT ER FASTSETT

kviger abg
Satsane for regionale miljøtilskot i jordbruket er fastsett for 2018. Tilskot til bratt dyrka mark og til seterdrift aukar. Les heile saken hos Fylkesmannen i…

NY VERSJON AV GÅRDSKART PÅ BRETT OG MOBIL

dataku ARKS
En helt ny versjon av Gårdskart-løsningen er lansert i sommer. Løsningen fungerer på nettbrett og mobiltelefon, og det er bedre tegne- og måleverktøyfunksjon.…

INSPIRASJONSDAG FOR OPPLANDSBONDEN TORSDAG 16.AUGUST 2018

Default Image
Torsdag 16. august arrangerer Oppland bondelag, Oppland fylkeskommune, NIBIO og Norsk landbruksrådgiving Innlandet INSPIRASJONSDAG for Opplansbonden. Sted:…

INFORMASJON FRA MATTILSYNET 23.07.18

Default Image
Informasjonsskriv fra Mattilsynet kan du lese HER.

TILBUD OM KRISEBISTAND FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING

Default Image
Norsk Landbruksrådgiving kommer nå med et tilbud om råd og veiledning i krisesituasjonen mange bønder er i nå. På grunn av forkrisen som bygger seg opp rundt…

TAPPEPUNKT FOR VANN I RINGEBU KOMMUNE

ringebu
Ringebu kommune tilbyr publikum å hente vann på følgende tappepunkter: Brannstasjonen i Ringebu (Gudbrandsdalsvegen 2016) Pumpestasjon i Tromsnesvegen…

TØRKESOMMER 2018-INFORMASJON FRA FYLKESMANNEN PR. 12.07.2018

Hundorp morenejord beskjært
Avklaringer fra Fylkesmannen med hensyn til hvordan foretakene skal forholde seg til produksjonstilskudd og søknad om erstatning ved avlingssvikt. Les mer HER

TAPPEPUNKT FOR VANN I SØR-FRON KOMMUNE

Tappepunkt SFK 00
NVE har varslet ekstrem lav grunnvannstand og det er ikke usannsynlig at private brønner går tomt for vann. Det kan også se ut til at det ikke kommer noe…

PRESENTASJONAR FRÅ FAGMØTE OM TØRKESITUASJONEN 6. JULI, RUSTE BYGDAHUS

grovformote 060718
Presentasjonar frå fagmøte om tørkesituasjonen i Ruste bygdahus den 6.juli kan du sjå her.

OM BEREGNING AV AVLINGSSVIKT OG ERSTATNING

torke nlr viken
Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for…

INFORMASJON OM ROVVILT OG BEITESESONGEN 2018

sau midtdalsbonden
Årets brosjyre – «Informasjon om rovvilt og beitesesongen» sendes i disse dager ut til 1 300 beitebrukere, rovviltkontakter, tamreinlag og kommuner med flere.…

MØTE OM GROVFÔRSITUSAJONEN RUSTE BYGDAHUS 6. JULI

rundballer1
Fredag 6. juli kl. 11 - 14 blir det møte om grovfôr i ei vanskelig tid i Ruste bygdahus. Tema for møtet er hvordan vi kan spare grovfôr, både i sommer og i…

BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEBRUK I SØR-FRON 2018

sau5
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og beitelagene i Sør-Fron kommune har i samarbeid utarbeidet en beredskapsplan for beitebruk. Hovedmålet med planen er å…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 20. JUNI 2018

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 20. juni. Protokollen kan du lese HER.

BEREDSKAPSPLAN FOR BEITEBRUK I RINGEBU 2018

sau5
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og beitelagene i Ringebu kommune har i samarbeid utarbeidet en beredskapsplan for beitebruk. Hovedmålet med planen er å…

SKOGDAG FOR 8. TRINN

skogdag 2018
Denne veka og sist veke har om lag 140 elevar frå 8. trinn i Midtdalen deltatt på skogdagar. Målet med dagane har vore å syne fram moglegheitene som ligg i…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!